Uitleenvoorwaarden en tarieven 2022

.

Klik hier voor de uitleenvoorwaarden

Inschrijven 
Om bij de Bibliotheek te kunnen lenen, moet je ingeschreven zijn als lener.
Leners tot 16 jaar kunnen alleen worden ingeschreven in aanwezigheid of met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
Leners van 18 jaar en ouder moeten jaarlijks contributie betalen door middel van automatische incasso of betaling van de toegezonden acceptgirokaart.

Adreswijzigingen
moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden (ook wijziging emailadres).

Na inschrijving
als lid van de Bibliotheek is het alleen mogelijk het abonnement aan het eind van het eerste abonnementsjaar op te zeggen.
De daaropvolgende jaren kun je per maand opzeggen. Het resterende contributiebedrag krijg je dan retour.

Voorkom misbruik
van je lenerspas. Je bent aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik.
Meld verlies/diefstal direct bij de Bibliotheek. Je pas kan dan op jouw verzoek worden geblokkeerd.

Lenen 
Na inschrijving kun je op vertoon van de lener-pas in alle Bibliotheken in Overijssel lenen.Je kunt met je bibliotheekpas een gratis abonnement als gastlener aanvragen bij alle bibliotheken in Nederland (legitimatiebewijs nodig).
De materialen die je daar leent moet je ook daar weer inleveren.

Voor sommige materiaalsoorten moet leengeld worden betaald.

Kinderen tot 12 jaar kunnen niet lenen uit de collectie fictie voor volwassenen.

Gebruik de geleende materialen met zorg; uitlenen aan anderen is niet toegestaan.
Je bent aansprakelijk voor beschadiging of verlies.

Het lenen van materialen is gebonden aan een termijn. Bij het te laat terugbezorgen wordt te-laat-geld in rekening gebracht.
Wanneer na 2 aanmaningen de materialen niet worden teruggebracht, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Materialen kun je maximaal 2 keer met een leentermijn verlengen, tenzij ze zijn gereserveerd.
Je kunt verlengen aan de zelfbedieningsbalie, via APP/website of telefonisch.

De Bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur, ontstaan ten gevolge van het gebruik van geleende materialen.

Reserveringen
Uitgeleende materialen kunnen aangevraagd worden, evenals materialen die niet in de eigen bibliotheek aanwezig zijn.
Wanneer de materialen aangekomen zijn, krijg je bericht.
De materialen blijven maximaal 10 dagen na bericht beschikbaar om afgehaald te worden.
Daarna wordt €0,50 gevraagd voor elke niet-opgehaalde reservering.

Verlies en beschadiging
Bij beschadiging worden reparatiekosten in rekening gebracht.
Bij ernstige beschadiging of verlies worden kosten voor vervanging en administratie- en inwerkkosten berekend.

Privacy
Alle gegevens die bij de Bibliotheek worden opgeslagen, worden zo veilig mogelijk opgeslagen en verwerkt.
Op de website en in de Bibliotheken ter inzage vind je het Privacy-statement.
Mocht je hierover vragen hebben dan kun je contact opnemen met de medewerkers van de Bibliotheek.

Tarieven

Abonnementen
Jeugd tot 18 jaar gratis
Standaardabonnement € 48,50
Instellingsabonnement € 48,50
Topabonnement € 62,50
Topabonnement partnerpas (op zelfde adres) gratis
Digitaal (E-book) Abonnement € 42,00
Korting automatische incasso € 1,00
Duplicaat pas € 3,50
Mini-abonnement per 2 maand (1 keer per jaar) € 10,00
Leentermijn
Standaard- en jeugdabonnement 3 weken
Topabonnement 4 weken
Toptitels* Standaardabonnement 2 weken
Toptitels* Topabonnement 4 weken
E-books 3 weken
Verlengen (tenzij gereserveerd)
Standaardabonnement/Jeugd 2 keer
Topabonnement 2 keer
Leengeld
Dvd’s gratis
Toptitels (Standaardabonnement) € 2,00
Toptitels (Topabonnement) gratis
Aantal te lenen materialen
Standaard/Jeugdabonnement 15
Topabonnement 25
E-book-abonnement 10
Kosten Reserveren
Reserveringen (uit Overijssel) gratis (max.15 reserveringen per moment)
Buiten Overijssel € 6,50
Muziek-cd’s, Muziek-dvd’s Diverse tarieven. (worden vermeld bij reservering)
Filmbieb-dvd’s € 3,00
Niet opgehaalde reservering € 0,50
Overige tarieven
Telaatgeld per exemplaar/dag € 0,15
Internet gratis
Koffie / thee*) per kop € 0,50
Plastic tas per stuk*) € 0,25
Luxe Bibliotheektas*) € 2,50
Borg: daisyspeler* (niet leden) € 25,00
Kopieer- en printservice
A4 zwart-wit/kleur*) € 0,10 / € 0,50
A3 zwart-wit/kleur*) € 0,20 / € 1,00

*) niet overal verkrijgbaar


** Informatie over de gemeentelijke Meedoenregeling
De gemeente Twenterand heeft de Meedoenregeling. Deze regeling is bedoeld voor sportieve, culturele en/of educatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de bibliotheek.
Je komt hiervoor in aanmerking als jouw inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm en je geen scholier of student bent.
De bijdrage is € 100,00 per persoon per kalenderjaar.

Kijk voor meer informatie over de Meedoenregeling op www.twenterand.nl of neem contact op met de afdeling Dienstverlening / team Werk & Inkomen.
De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer (0546) 840 840.
Wil je meer informatie over alle gemeentelijke minimaregelingen? Kijk dan op: www.twenterand.nl/minimaregelingen