Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter. Een taalachterstand op jonge leeftijd is daarentegen vaak moeilijk in te halen. Voorlezen is dus het antwoord! De vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen voor bij gezinnen waar voorlezen nog niet een vanzelfsprekendheid is.  Het nieuwe voorleesseizoen gaat weer van start in vijftien gemeenten in Overijssel, waaronder de gemeente Twenterand.

In meer dan 200 Overijsselse gezinnen met kinderen komt de komende maanden een voorlezer. Vaak hebben de kinderen wat moeite met taal en groeien op in gezinnen waar minder aandacht voor (voor)lezen is. Twintig weken lang komen de vrijwilligers van de VoorleesExpress op een vast moment bij hen thuis. Zowel ouders als kinderen merken hoe leuk en hoe belangrijk het is om voor te lezen.

Ouders nemen het over
Na deze periode is het de bedoeling dat ouders het voorlezen zelf overnemen en boeken een blijvende plek geven in het dagelijks leven. Gedurende het traject wordt hier veel aandacht aan besteed. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het uitzoeken van goede boeken in de bibliotheek en tips over hoe je het voorlezen zo leuk en effectief mogelijk maakt.

Landelijk project, in Overijssel gerund door bibliotheken
De VoorleesExpress is overal in het land actief en wordt in Overijssel gerund door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. Vanaf dit jaar draait het project in alle gemeenten. De VoorleesExpress is sinds voorjaar 2014 actief in Twenterand. Vanaf februari 2016 maakten weer nieuwe gezinnen kennis met dit voorleesritueel.

 

 

Enkele cijfers

• Er wonen 108.000 laaggeletterden in Overijssel, ongeveer 3700 in Twenterand.
• Een derde daarvan is allochtoon, twee derde is autochtoon.
• 20% van de kinderen wordt nooit voorgelezen.
• Meer dan 25% van de kinderen begint de basisschool met een taalachterstand.
• Een 4-jarige die niet wordt voorgelezen kent gemiddeld 1.500 woorden, terwijl een 4-jarige die regelmatig wordt voorgelezen gemiddeld zo'n 3.500 woorden kent.

 

VoorleesexpressNiet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal. De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!Wat doet de VoorleesExpress precies?

De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

De VoorleesExpress draait inmiddels overal in Nederland.  Al meer dan drieduizend gezinnen maken gebruik van dit initiatief. Ook in Twenterand is de Voorleesexpress van start gegaan!

Wat doet de Bibliotheek?
In Overijssel wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door de Bibliotheek. We zorgen ervoor dat er voldoende vrijwilligers zijn, trainen hun voorleesvaardigheden en geven ze advies over het kiezen van voorleesboeken. Hun kennis en vaardigheden moeten ze uiteindelijk weer overbrengen aan de ouders van de kinderen. Daar kan de Bibliotheek goed bij helpen. Samen zorgen we ervoor dat de ouders de mogelijkheden van de Bibliotheek kennen en worden ze geholpen in het gebruik van de jeugdcollecties.

Meer weten over de VoorleesExpress
Wil je meer weten over de VoorleesExpress? Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Of ken je een gezin dat de hulp van de VoorleesExpress goed kan gebruiken? Surf dan naar www.voorleesexpress.nl! Of neem contact op met projectleider Ria van der Wielen, via mail: