Rapportages Biebpanel

Samenvatting flitspeiling over Duurzaamheid

Samenvatting flitspeiling over Duurzaamheid

Klik  hier voor de samenvatting van het onderzoek

In deze flitspeiling staat ‘duurzaamheid’ centraal. Zijn panelleden bezig met duurzaamheid op dit moment? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op bibliotheekniveau of clusterniveau terug te vinden.

In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw bibliotheek/cluster.