Direct naar de inhoud

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

In het derde onderzoek van 2017 staat de betrokkenheid met de Bibliotheek centraal. In welke mate zijn Panelleden enthousiast over en betrokken bij de Bibliotheek? En hoe denken zij over hun betrokkenheid en inzet voor de Bibliotheek in de toekomst? In welke mate zien BiebPanelleden de Bibliotheek als een goed doel en hoe kijken zij aan tegen sponsoring door bedrijven?

BiebPanelleden zeer enthousiast over de Bibliotheek

Panelleden in Cluster Twente zijn zeer enthousiast over hun Bibliotheek, zo blijkt uit het gemiddelde ‘enthousiasme’ cijfer van 8,1. Dit cijfer is daarmee wat hoger dan in het totale Panel (7,9%) en het percentage leden dat een 8, 9 of 10 geeft (85%) is het hoogste van alle BiebPanelbibliotheken.

In Twenterand is men vooral erg enthousiast vanwege het vriendelijke en behulpzame personeel; citaat:

biebpanel betrokkenheid1
Als het om verbeterpunten gaat, worden in Twenterand 4 reacties gegeven; 2 ervan betreffen “Meer (soorten) tijdschriften”.

van de Panelleden is momenteel 8% betrokken bij de Bibliotheek
In Cluster Twente zijn de BiebPanelleden wat vaker betrokken bij de Bibliotheek dan in het totale Panel, waar 5% van de panelleden betrokken is door te helpen of te doneren.
BiebPanelleden uit het totale Panel zetten zich in voor de Bibliotheek omdat de Bibliotheek volgens hen belangrijk is voor de samenleving en daarom moet blijven bestaan. Men zet zich graag in voor anderen: kinderen en laaggeletterden helpen met lezen en het taalvaardig maken of ouderen die niet meer zelf naar de Bibliotheek kunnen, bijstaan. Daarnaast vindt men de betrokkenheid bij de Bibliotheek leuk door de sociale contacten die men opdoet met leesliefhebbers en medewerkers. Gepensioneerden vinden het fijn zich nuttig te maken.

toekomstige inzet voor de Bibliotheek
Ongeveer 16% (cluster Twente) zou zich in de toekomst (waarschijnlijk) in willen zetten voor de Bibliotheek.
In Twenterand zien we een relatief grote bereidheid, met respectievelijk 25% en 23%.
De terreinen of thema’s waar men zich in de toekomst voor wil inzetten, zijn:
Twenterand:

  • - tegengaan van laaggeletterdheid: 73%
  • - activiteiten voor ouderen 47%
  • - lezen bij kinderen   40%
  • - activiteiten voor kinderen 40 %

Donaties zijn minder aantrekkelijke manier van ondersteuning. Slechts 3% zou de Bibliotheek financieel willen ondersteunen, al zou een derde dit ‘misschien’ willen doen. Dit geld zou dan vooral besteed moeten worden aan leesbevordering bij jeugd (Cluster Twente: 56% Twenterand: 70%); tegengaan van laaggeletterdheid (cluster Twente: 50% / Twenterand: 80%!)  en eenzaamheid (cluster Twente: 34% / Twenterand: 30%), alsmede aan de collectie (cluster Twente: 34% / Twenterand: 50%)

de Bibliotheek als goed doel en sponsoring
Vier op de 10 panelleden zien de Bibliotheek als een soort ‘goed doel’; een derde ziet dat niet zo.
In Twenterand ziet 47% (39% voor cluster Twente) de Bibliotheek als goed doel. Dit met name vanwege het maatschappelijk belang en de mogelijkheden tot leren en ontwikkelen.

Ruim een derde van de panelleden vindt sponsering (door commerciële bedrijven) niet passend, een derde wel.

Leden die de Bibliotheek als goed doel of sponsering (door commerciële bedrijven) niet vinden passen, geven vooral aan dat dit de onafhankelijkheid van de Bibliotheek zou aantasten. En dat het een taak is voor de overheid om ervoor te zorgen dat de Bibliotheek blijft bestaan.
Ook bij de open antwoorden worden dit soort reacties vaak weergegeven.
biebpanel betrokkenheid2De panelleden die sponsoring passend vinden, vinden wel dat er voorwaarden zijn aan de sponsor. Ze noemen dan vooral dat de doelstellingen in lijn moeten zijn met die van de Bibliotheek, dat ze neutraal zijn en zich niet inhoudelijk mogen bezighouden met de collectie, dat het ‘fatsoenlijke’ bedrijven zijn en volgens sommigen bij voorkeur iets te maken hebben met ontwikkeling en lezen.

Nogmaals onze hartelijke dank; we hopen dat u een volgend onderzoek weer deelneemt!

ook meedoen aan het BiebPanel?

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel!

De Bibliotheek is gesloten tot en met 9 februari. U kunt gebruik maken van de afhaalbieb (boeken afhalen op afspraak) door op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend te bellen met bibliotheek Vriezenveen, of mailen naar