Direct naar de inhoud

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

De tweede flitspeiling van 2017 ging over lezen in de vakantie.

Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de BiebPanelleden de afgelopen zomer boeken heeft gelezen tijdens de vakantie. Het gaat dan bij het merendeel om papieren boeken en bij ongeveer drie op de tien (ook) om e-books. Slechts een paar procent heeft luisterboeken beluisterd, op cd of digitaal.

vakantielezen1


Hoogopgeleiden en frequentere bezoekers van de Bibliotheek hebben relatief vaak papieren boeken gelezen; minder frequente bezoekers vaker e-books. Digitale luisterboeken zijn bij 55-plussers iets minder populair dan bij jongere leden.

Leesfrequentie

Ruim vier op de tien panelleden lezen in de vakantie meer dan in de rest van het jaar. Dat geldt in nog sterkere mate voor vrouwen, hoogopgeleiden en niet-frequente bezoekers van de Bibliotheek. Een kleine groep leest in de vakantie juist minder dan in de rest van het jaar. Bijna de helft leest in de vakantie evenveel als in de rest van het jaar; dit geldt vooral voor zeer frequente bibliotheekbezoekers en 65-plussers.

Gebruik Bibliotheek

Veel panelleden hebben voor hun vakantieboeken gebruik gemaakt van de Bibliotheek en dan met name door boeken te lenen bij hun eigen vestiging (ongeveer driekwart). Zoals te verwachten geldt dat vooral voor frequentere bezoekers van de Bibliotheek. Ongeveer één op de zeven panelleden heeft gebruik gemaakt van het e-bookplatformen, circa één op de tien van de VakantieBiebapp. Het e-bookplatform is vooral gebruikt door leden tot 65 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers. De VakantieBiebapp was het meest populair onder vrouwen en leden tussen de 35 en 55 jaar.

Gebruik VakantieBiebapp

Ruim de helft van de panelleden had al eerder over de VakantieBiebapp gehoord en ongeveer één op de zeven had de app ook al wel eens gebruikt. Het gebruik ligt het hoogste onder vrouwen, panelleden tot 55 jaar, hoogopgeleiden en minder frequente bezoekers van de Bibliotheek.

Ervaringen met VakantieBiebapp

Aan de gebruikers van de Vakantie Bieb app onder de BiebPanelleden, is gevraagd wat hun ervaringen met de app zijn. Hier zeggen veel panelleden dat ze positief zijn over de VakantieBiebapp, bijvoorbeeld omdat de app makkelijk werkt, een gevarieerd aanbod heeft en je door het aanbod soms andere boeken leest dan je gewoonlijk zou doen. Het grootste bezwaar tegen de app is dat het aanbod erg beperkt is. Daarnaast geven sommigen aan dat ze liever op papier lezen, dat ze de titels graag op hun e-reader zouden willen kunnen lezen en dat de leentermijn te kort is. Enkelen hebben problemen met de techniek.

Een paar citaten:
“Leuk, om een keer iets anders te lezen”, “Leuke app, het voelt alsof je een cadeautje krijgt”, “Niet zo heel veel keus”, “Prima, maar ik lees liever een papieren boek”, “Beperkte keuze boeken. Beschikbaar buiten periodes waar ik op vakantie ga”, “Graag volgende keer meer boeken”.

Campagne VakantieBiebapp

Hoe zichtbaar is de campagne ter promotie van de VakantieBiebapp dit jaar geweest? Aan de BiebPanelleden zijn de posters van de landelijke campagne over de VakantieBiebapp voorgelegd. Ongeveer een kwart van de panelleden geeft aan dat ze (één van) de posters al eerder hebben gezien. Vrouwen, leden tot 65 jaar en frequente bibliotheekbezoekers hebben de poster vaker gezien dan de andere leden.

vakantielezen2

Suggesties voor de Bibliotheek

Wat zou de Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie (nog) aantrekkelijker te maken? Veel panelleden zeggen hier dat ze vinden dat het lenen voor de vakantie al aantrekkelijk is en dat ze tevreden zijn met de huidige situatie. Wanneer hun Bibliotheek al een langere uitleentermijn voor de zomer biedt, dan spreken leden hun waardering daarvoor uit. De meest gegeven suggestie om het lenen (nog) aantrekkelijker te maken is dan ook een langere uitleentermijn of gemakkelijker (van tevoren) kunnen verlengen.
Ook noemen panelleden vaak het kunnen lenen van een groter aantal boeken tijdens de vakantieperiode en een grotere of actuelere collectie papieren boeken en e-books. Verder willen de leden graag ruimere openingstijden in de zomer, meer communicatie/reclame voor zomeracties zoals de VakantieBieb en speciale zomerabonnementen. Enkelen opteren voor een ruimere periode (bijvoorbeeld juni-september) voor de zomervoordelen die de Bibliotheek al biedt, omdat ze buiten de schoolvakanties op vakantie gaan.

Een paar citaten:
“De verlengde uitleentermijn is het belangrijkste”, “Ik vind dat het al heel goed geregeld is”, “Ruimere openingstijden. Ruimere leentermijnen. Reserveren via app.”, “Aanbod van e-books sterk uitbreiden”.

ook meedoen aan het BiebPanel? 
Een aantal keren per jaar wordt onderzoek uitgevoerd onder onze leden via het BiebPanel. 
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

De Bibliotheek is gesloten tot en met 9 februari. U kunt gebruik maken van de afhaalbieb (boeken afhalen op afspraak) door op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend te bellen met bibliotheek Vriezenveen, of mailen naar