Rapportages Biebpanel

Rapportage doelgroeponderzoek ouders met jonge kinderen

Doelgroeponderzoek – ouders van jonge kinderen
In het eerste doelgroeponderzoek van 2017 staan ouders van kinderen in de leeftijd 0-4 jaar centraal. We kijken hierbij naar de
interesses en leesgedrag (hoofdstuk 1), voorlezen (hoofdstuk 2), kennis over taalontwikkeling (hoofdstuk 3), kennis over het aanbod
van de Bibliotheek (hoofdstuk 4) en de voorkeuren en behoeftes met betrekking tot de Bibliotheek (hoofdstuk 5).

Onderzoeksvraag van dit doelgroepenonderzoek:
Hoe kan de Bibliotheek ouders van jonge kinderen 0-4 jaar (beter) aan zich binden?

Klik hier om de rapportage in te zien.

Bibliotheek Twenterand is weer (beperkt) open !