Direct naar de inhoud

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

Rapportages Biebpanel

Met de samenvatting van dit onderzoek geven we u inzicht in de tevredenheid en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van de medewerkers van de Bibliotheek. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele verbeterpunten als het gaat om de medewerkers?

algemene bevindingen voor het cluster Twente zijn:

  • er is vaak contact met medewerkers, leden zijn soms positief verrast door de medewerkers;
  • er is hoge tevredenheid over medewerkers;
  • de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker wordt getypeerd als (3 belangrijkste kernwoorden):  vriendelijk, deskundig en behulpzaam;
  • leden hechten veel belang aan aanwezigheid medewerkers;
  • leden redelijk positief over onbemande uren


Op al deze onderdelen zijn de resultaten voor - de medewerkers van - de Bibliotheek Twenterand (boven)gemiddeld positief.  

Hartelijk dank voor uw reacties!  

contact met medewerkers

Bijna alle leden van Cluster Twente hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bezoek aan de Bibliotheek. Dit contact gaat dan vooral over de vindbaarheid van materialen, n.l  60% van de vragen betreft ‘vindbaarheid’ In de Bibliotheek Twenterand hebben leden vaker contact met medewerkers, n.l 25% t.o.v. 15% Twente.

reactie
In een eerder BiebPanelonderzoek uit 2016 naar de ‘algemene tevredenheid’ kwam ook naar voren dat leden gematigd positief zijn over de vindbaarheid van materialen.
Twenterand: de nieuwe catalogusmodule biedt een betere, visuele, weergave van de materiaalsoort en de plaatsing.  

In Cluster Twente maken leden iets meer dan gemiddeld in het Panel contact met medewerkers voor een gezellig praatje, vooral in Twenterand, Oldenzaal en Hof van Twente.
Landelijk Panel, respectievelijk cluster Twente: De resultaten 25% resp. 29%
Twenterand: 53%    

oordeel bibliotheekmedewerker
 
medewerkersv4
             


De algemene tevredenheid is d.m.v. een speciale analyse onderzocht. Daaruit blijkt dat 3 eigenschappen het meest van invloed zijn v.w.b. de algemene tevredenheid van de bibliotheekklant: ‘vriendelijk’, ‘deskundig’ en ‘meedenken met de klant’.
Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Leden van Cluster Twente zijn vooral zeer positief over de vriendelijkheid, de communicatieve vaardigheden en de deskundigheid van de medewerkers.

In Twenterand bedragen deze percentages:
vriendelijkheid:  97% t.o.v. 95% in Twente;
communicatieve vaardigheden: 100% (als enige binnen Twente!) t.o.v. 90% in Twente;
deskundigheid: 97% t.o.v. 89% in Twente.
Op het onderdeel ‘meedenken met u als klant’ scoort Twenterand eveneens als enige 100%!

Leden zijn het minst tevreden over de medewerkers wanneer het gaat om zelf het initiatief nemen om bezoekers te helpen. Dit aspect heeft een, weliswaar kleine, invloed op de algemene tevredenheid maar is zeker van belang bij de transitie van klassieke naar maatschappelijke Bibliotheek.

reactie

Het is goed hier aandacht aan te besteden in het HRM-proces.

onbemanden uren – (meer) openingsuren

Opvallende score geeft de vraag “in hoeverre vindt u het belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is om te helpen?”
In Twenterand geeft 63% aan dit (heel erg) belangrijk te vinden, t.o.v. 84% in Twente. Deze score staat duidelijk in relatie tot de reactie op de vraag “Wat vindt u van het idee dat er niet altijd een medewerker in de Bibliotheek aanwezig is, maar dat de Bibliotheek daardoor wel ruimere openingstijden heeft?”
In Twenterand vindt 59% dat (zeer) goed t.o.v. 42% in Twente.

reactie
Bij een eventuele afweging sec, d.w.z. (meer) bemande uren of meer openingsuren, lijkt bij het Panel de voorkeur te bestaan voor de tweede optie. aandachtspunt
aangezien het overgrote deel van de Panelleden aangeeft vaak contact te hebben met medewerkers en “veel belang hechten aan aanwezigheid medewerkers” in combinatie met het feit dat 60% van de vragen de vindbaarheid van materialen betreft, is het echter ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uitbreiden van onbemande uren.
Mogelijk kan in de toekomst de rol van een vrijwillige gastvrouw/-heer hierin deels voorzien.  

ook meedoen aan het BiebPanel?

Wij vragen het panel vier keer per jaar om zijn mening over Bibliotheek Oldenzaal; twee keer in de vorm van twee beknopte peilingen, zgn. ‘flitspeilingen’ en twee keer een regulier onderzoek.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan klantonderzoeken? Sluit u dan aan bij ons BiebPanel! 

medewerkersv3

De Bibliotheek is gesloten tot en met 9 februari. U kunt gebruik maken van de afhaalbieb (boeken afhalen op afspraak) door op maandag-, woensdag- of vrijdagochtend te bellen met bibliotheek Vriezenveen, of mailen naar