Resultaten 1 - 5 van 5

Gepubliceerd op: vrijdag 30 november 2018

Klik  hier voor de samenvatting van het onderzoek

In deze flitspeiling staat ‘duurzaamheid’ centraal. Zijn panelleden bezig met duurzaamheid op dit moment? Hebben ze behoefte aan extra kennis en kan de bibliotheek hier een rol in spelen? Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanel niveau weer. In de grafieken zijn ook de resultaten op bibliotheekniveau of clusterniveau terug te vinden.

In de tabellen staan daarnaast uitsplitsingen naar subgroepen voor uw bibliotheek/cluster.

Gepubliceerd op: woensdag 07 november 2018

Ruim 16.000 panelleden verspreid over 80 basisbibliotheken deden mee. Uit het onderzoek blijkt dat panelleden zeer positief zijn over de Bibliotheek en deze in grote mate zouden aanbevelen met een NPS (Net Promotor Score) van 41; dat is een stuk hoger dan in 2012 (27) en 2016 (28). Bijna de helft van de panelleden geeft een cijfer van 9 of 10 wanneer hen gevraagd wordt in welke mate zij de Bibliotheek aan zouden raden. Redenen om de Bibliotheek aan te bevelen zijn vooral de ruime collectie, de fijne plek, de medewerkers, de lage prijs en het feit dat ze de Bibliotheek als instituut waarderen omdat lezen belangrijk is. Verbeterpunten zijn de collectie, recentere e-books, een duidelijkere indeling en de openingstijden

Quote uit het onderzoek “De Bibliotheek heeft een ruim aanbod, heeft handige openingstijden en boeken lenen is gewoon veel beter en makkelijker dan nieuwe boeken kopen”.

Tevreden over aspecten bibliotheek
Wanneer panelleden gevraagd wordt hoe zij over de verschillende aspecten van de Bibliotheek denken zijn zij het meest tevreden over de medewerkers en de prijs-kwaliteit van het abonnement. De zaken die het laagst scoren zijn de horecavoorzieningen, de mogelijkheid tot ontmoeten in de Bibliotheek en de ontspannende activiteiten. Alleen over de horecavoorzieningen zijn panelleden echt ontevreden; over de aspecten op het gebied van ontmoeten en activiteiten hebben panelleden vaak geen mening. Over de vindbaarheid van materialen is in 2018 de grootste groep ontevreden (14% van alle panelleden). Over de meeste aspecten, onderverdeeld in de categorieën gebouw en verblijfsfunctie, medewerkers, communicatie, service, collectie en activiteiten, zijn panelleden tevreden en ongeveer even tevreden als in 2016. De Bibliotheek app wordt iets beter beoordeeld, al maken nog steeds weinig panelleden hiervan gebruik; de tevredenheid over de actualiteit van de collectie en de snelheid van het leveren van reserveringen is wel wat gedaald. 

Bezoek aan de Bibliotheek en bekendheid diensten
Panelleden bezoeken de  Bibliotheek vooral voor het lenen van materialen, om rond te snuffelen, ter plekke te lezen en informatie te zoeken. De meerderheid bezoekt de Bibliotheek meestal alleen. Een kwart gaat weleens met anderen en dan vooral met kind(eren) of de partner. Panelleden werd een aantal diensten van de Bibliotheek voorgelegd: het meest bekend zijn voorlezen, cursussen digitale vaardigheden en literaire activiteiten. Ongeveer de helft kent deze diensten. Met de overige diensten was slechts een derde bekend. Bijna vier op de tien panelleden zeggen dat de Bibliotheek bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling; twee op de tien zeggen van niet. Een grotere collectie en meer activiteiten zou volgens de panelleden helpen om hen nog beter te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Gepubliceerd op: maandag 06 augustus 2018

In deze eerste flitspeiling van  2018 staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineIn deze flitspeiling staat ‘online privacy’ centraal. Maken panelleden zich zorgen over hun online privacy en wat doen zij om hun onlineprivacy te beschermen?

Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek