De Bibliotheek, daar geeft u om

Draagt u de Bibliotheek Twenterand een warm hart toe?
Word dan sponsor of donateur!

ANBIEr zijn verschillende culturele en educatieve projecten die uw bijdrage - met belastingvoordeel - verdienen. De Bibliotheek Twenterand heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeente. Wij ondersteunen het onderwijs met programma's voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!

Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Eddy Evers (directeur), T 0546-562385, E

 

De Bibliotheek Twenterand staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:

• Naam: de Bibliotheek Twenterand
• RISN / Fiscaal nummer: NL00697374B01
• Contactgegevens: Jonkerlaan 4, 7671 GM Vriezenveen, T 0546-562385 E 

 Algemeen

• Samenstelling Raad van Toezicht: zie het jaarverslag

Beleid en doelstellingen

• Meerjarenplan:    Beleidsplan 2018-2021    meerjarenplan 2015-2019

• Beloningsbeleid: via salarisregeling CAO openbare bibliotheken       

• Doelstelling: zie het beleidsplan 2018-2021  meerjarenplan 2015 - 2019

• Verslag van de uitgeoefende activiteiten: jaarverslag 2019    jaarverslag 2018    

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017  en WNT 2017