Resultaten 21 - 30 van 39

Tijdens de Nationale Voorleesdagen is er weer veel aandacht voor het belang van voorlezen aan jonge kinderen. Veel peuters van de peuterspeelzalen komen op bezoek in één van de bibliotheken. Tijdens deze bezoeken wordt voorgelezen en er wordt informatie gegeven over het belang van voorlezen.
Dit jaar wordt voorgelezen uit het boek “Een huis voor Harry”, geschreven en geïllustreerd door
Leo Timmers. Dit prentenboek is gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2019.
Het voorlezen in de bibliotheek gebeurt met behulp van een Kamishibai, een Japans vertelkastje, zodat alle peuters de platen goed kunnen zien.

Voorlezen is voor iedereen leuk maar ook belangrijk
Van voorlezen leer je nieuwe woorden, je leert je concentreren en luisteren, je leest over hoe de wereld eruit ziet en nog veel meer. Door aan kinderen veel boeken voor te lezen,verloopt het zelf leren lezen ook makkelijker. Uit onderzoeken is gebleken dat jonge kinderen die veel worden voorgelezen niet alleen met een voorsprong het lees- en taalonderwijs starten, maar dat ze deze voorsprong ook tijdens hun hele schooltijd weten te behouden.
Maar voorlezen is natuurlijk vooral erg leuk, zowel voor kinderen als voor de voorlezer!
Jaarlijks wordt ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen een landelijke Prentenboeken Top Tien samengesteld. In de bibliotheken van Den Ham, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar kunnen deze boeken bekeken worden.

Speciale ledenwerfactie 0-6 jarigen
Kinderen kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Peuters en kleuters die tussen 23 januari en 2 februari lid worden van de bibliotheek, krijgen een klein cadeautje. (zolang de voorraad strekt).
Nieuwsgierig geworden? Breng met uw kind een bezoek aan één van de bibliotheken in Twenterand. Daar kan men u zeker meer vertellen.

Helaas hebben we de laatste tijd veel problemen met de e-booksapp van de online Bibliotheek. Sommige gebruikers van de iOS-app (Apple) hebben bijvoorbeeld last van verspringende of lege pagina's. Gebruikers van de Android-app (o.a. Samsung) lukt het soms niet om nieuwe e-books op te halen of hun boekenplank te verversen.

Nieuwe app in 2019

De online Bibliotheek slaagt er – samen met de appleverancier –niet in deze problemen te verhelpen. Het lukt helaas dan ook niet om voor de kerst de app te updaten. We vinden dit ontzettend vervelend. We blijven ons inzetten om de problemen met de huidige app te verhelpen, maar de problemen zijn moeilijk te reproduceren en daarmee niet eenvoudig te verhelpen.

Ondertussen werken we heel hard door aan de geplande nieuwe e-booksapp met meer functionaliteiten, die we in het eerste kwartaal van 2019 uitbrengen. We zetten alles op alles om die zo snel mogelijk te lanceren. 

Alternatief tijdens de feestdagen

Ervaart u problemen bij het lezen in de app? Op de website van de online Bibliotheek staat een overzicht van oplossingen die mogelijk helpen. Maar u kunt het e-book bijvoorbeeld tijdelijk ook op uw pc of laptop (online reader) lezen. Of op een e-reader, als het boek daarvoor geschikt is. Ook kunt u de LuisterBieb proberen. We hebben nu een extra selectie luisterboeken speciaal voor de kerstvakantie.

Compensatie digitale leden

De KB compenseert  klanten met een digitaal lidmaatschap die zich actief met klachten melden: zij krijgen een gratis verlenging of we storten hun lidmaatschapsgeld terug als ze dat willen.

 

 Per 1 januari 2019 stopt de online Bibliotheek met de cursussen. Dit betekent dat je in 2019 helaas geen nieuwe cursus meer kunt starten.

Waarom stoppen we?

De cursussen waren de afgelopen twee jaar een proef. Het niveau en de onderwerpen bleken echter niet goed aan te sluiten bij onze grootste groep cursisten. Helaas hebben we geen aanbieders gevonden die tegen een redelijke prijs cursussen van een hoger niveau en over de gevraagde onderwerpen kunnen aanbieden.

Nog bezig met een cursus?

Ben je in 2018 gestart met een cursus? Dan kun je deze gewoon afmaken in 2019. 
Ga naar je persoonlijke cursusomgeving

Cursussen tegoed van 2018?

Heb je je twee cursussen van dit jaar nog niet gedaan? Kies dan voor het einde van 2018 welke cursus(sen) je nog wilt doen in de Online Bibliotheek. Je hebt dan een heel jaar om deze te volgen.

Hulp nodig?

Heb je een vraag over de cursussen van de online Bibliotheek? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact op met uw bibliotheek.


Luuk van OBS De Blokstoeke heeft in december meegedaan aan een promotiefilmpje voor ons nieuwe project 'Scoor een Boek.' De Bibliotheek wil samen met Heracles zoveel mogelijk kinderen aan het lezen krijgen. Zes scholen in Twenterand doen volgend jaar mee aan dit leuke project.
Zij krijgen dit filmpje dan in de klas te zien!

Tijdens de Kinderboekenweek werden in de bibliotheken van Twenterand enkele wedstrijden georganiseerd. Onder de deelnemers werden 3 prijswinnaars geselecteerd. 
Het digitale spel Codewoord met vragen over het kinderboekenweekthema werd gewonnen door Thomas Coster uit Vriezenveen. 
Luca Hazebroek uit Vroomshoop won de boekenquiz 6-9 jaar en Maryel Poel uit Den Ham won de boekenquiz 9-12 jaar.
Alle prijswinnaars ontvingen uit handen één van de medewerkers een boek cadeau.

 

Vorige week waren een aantal bewoners van de Vriezenhof (onze buren) op visite in de bibliotheek. Onder het genot van een kopje thee of koffie werd verteld over de mogelijkheden van de collectie. Er werden mooie boeken getoond over Vriezenveen, Groot Letter boeken, als mensen het gewone lettertype niet zo goed meer kunnen zien. En de mogelijkheid om een krant of tijdschrift te komen lezen.

Ook werd gewezen op de mogelijkheid van de Boek aan Huis dienst, waarbij de vrijwilligers de boeken thuis brengen.
In de Vriezenhof gebeurt dit ook al, er is een abonnement voor de Openbare Bibliotheek.

Na een gezellig samenzijn gingen zo'n 10 ouderen en 6 begeleiders voldaan naar de overkant. Met de kennis: "De bibliotheek is er voor Jong en Oud" .

Na een loopbaan van 44 jaar in een aantal bibliotheken in Overijssel, waarvan de laatste 30 jaar bij Bibliotheek Twenterand, heb ik besloten om per 15 november a.s. te stoppen met mijn werkzaamheden.

Met enorm veel plezier heb ik gewerkt bij Bibliotheek Twenterand, eerst als bibliothecaris Onderwijs Achterstanden Beleid, met na enkele jaren daarbij ook het teamleiderschap van de Bibliotheek Westerhaar. De laatste 12 jaar was ik als coördinator educatie vooral de contactpersoon voor alle organisaties op het gebied van jeugd en onderwijs in onze gemeente. Deze functie gaf me veel plezier en energie. Samen met alle (onderwijs)instellingen en de gemeente hebben we veel bereikt op het gebied van leesbevordering en de gezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid. Natuurlijk daarbij ook samen met mijn naaste collega’s van het team educatie van de Bibliotheek. Ik wil jullie allemaal daarvoor heel hartelijk bedanken!

Mijn opvolger Ria van der Wielen is inmiddels al in de functie van consulent Jeugd & Onderwijs bij onze Bibliotheek begonnen. Ik wens haar veel werkplezier in deze mooie baan. En natuurlijk wil ik u als relatie of als klant van de Bibliotheek hartelijk groeten. Ik ben er trots op dat ik bij deze Bibliotheek heb mogen werken.

De coalitiepartijen GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie (CU) hebben een vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze is goedgekeurd door het Taalpunt Twenterand, die ook een handje heeft geholpen. Donderdag 12 juli werd het eerste exemplaar uitgereikt.

 In de nieuwe versie wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat een coalitieakkoord nu precies is. Namelijk een overeenkomst tussen twee of meer politieke partijen. In deze overeenkomst staan de afspraken die de politieke partijen samen hebben gemaakt. De afspraken gaan over wat ze allemaal willen gaan doen voor en met de inwoners in de komende vier jaar.

Waar is het coalitieakkoord te vinden?

Het coalitieakkoord ligt bij alle bibliotheken in Twenterand. Inwoners kunnen de laaggeletterde versie daar lezen. Het coalitieakkoord staat ook op de website van de gemeente. Zowel het originele document als de laaggeletterde versie zijn te vinden via www.twenterand.nl/coalitieakkoord.

Wat staat er in?

In het coalitieakkoord is te lezen dat het huishoudboekje van de gemeente op orde moet zijn en beter moet worden. Zo kunnen de voorzieningen in stand gehouden worden. Voorzieningen zoals een bibliotheek, sportparken, jongereninlopen en zwembaden. GBT en de CU vinden dat iedereen moet kunnen meedoen. Ook staat in het coalitieakkoord dat knelpunten in het verkeer moeten worden opgelost en welke knelpunten dit zijn. Een ander belangrijk punt is dat er één duidelijk loket per dorp moet komen voor hulpvragen. Zodat inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De hondenbelasting wordt afgeschaft en overlast door hondenpoep wordt aangepakt. Hierbij wordt hulp van inwoners gevraagd. Dit is maar een kleine greep uit alle afspraken.

Namens GBT en CU reikte fractievoorzitter Marcus Elzinga het ‘Coalitieakkoord 2018-2022 Laaggeletterd’ donderdag 12 juli uit aan Dianne Companje van het Taalpunt Twenterand en wethouder Mark Paters. De wethouder is blij met de vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord: “Het nieuwe college vindt het belangrijk aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Mooi dat we als eerste stap nu een vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord hebben. Daarmee kunnen meer inwoners lezen welke plannen we samen hebben voor de komende vier jaar.”

Dianne Companje vindt het gaaf: “Één op de zes Twenteranders heeft moeite met lezen en schrijven en andere vaardigheden. We willen mensen de kans geven om er wat aan te doen. Het maakt je wereld groter en je kunt jezelf beter redden. Daar doen we het voor!”

 

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste 7 jaar mede als directeur van de Bibliotheek Twenterand, heb ik besloten om per 1 juli a.s. te stoppen met mijn werkzaamheden.

Met veel plezier heb ik leiding mogen geven aan de Bibliotheek Twenterand, als gezamenlijk management met de Bibliotheek Oldenzaal. Ik meen te mogen stellen dat we erg veel bereikt hebben. De Bibliotheek Twenterand is een basisvoorziening in de gemeente met vele vormen van dienstverlening, die voor heel veel Twenteranders van enorm belang is.
Zonder het fantastische team dat zich continu voor 100% inzet voor de Bibliotheek Twenterand was dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Ik wil hen daarvoor en voor de geweldige samenwerking en collegialiteit dan ook heel hartelijk bedanken.

nieuw management
In het kader van de transitie die het bibliotheekwerk doormaakt, is het belangrijk om op grotere schaal tot samenwerking met een andere bibliotheek te komen.
Na onderzoek en diverse besprekingen heeft de Raad van Toezicht van de Bibliotheek begin dit jaar besloten een samenwerking tot stand te brengen van de Bibliotheek Twenterand met de Bibliotheek Hardenberg.
Dat betekent dat per 1 juli wordt gestart met een gezamenlijk management.
Directeur-bestuurder in deze nieuwe opzet is Eddy Evers, de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek Hardenberg.

Ik wil iedereen (inwoners, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Toezicht) heel veel succes wensen. Ik hoop en verwacht dat de Bibliotheek Twenterand een heel goede toekomst voor de boeg heeft.

 

In de zaal van de gereformeerde kerk in Wierden werd op woensdag 6 juni de prijs uitgereikt aan de winnaar van het Leesvirusproject Wierden-Twenterand.
Groep 5/6 van basisschool Antonius uit Vriezenveen behaalde uiteindelijk de hoogste score en werd daarmee de winnaar van 2018.

Leesvirus.nl is een ICT-leesproject voor kinderen uit groep 6 van de basisschool. Het is bedacht in Drenthe, In de gemeenten Wierden en Twenterand doet een aantal scholen al jaren met dit leuke en leerzame project mee. Maar liefst 280 kinderen van 3 scholen uit Twenterand en 7 scholen uit Wierden/Enter deden dit keer mee. Zij hebben de afgelopen 8 weken tien boektoppers gelezen, beoordeeld en antwoorden gegeven op de quizvragen over de leesboeken. Alle leerlingen konden dat doen via de speciale website van Leesvirus, www.leesvirus.nl

Op woensdagmorgen 6 juni werd het Leesvirusproject afgesloten met een slotfeest, waarbij goochelaar Jan Kosters voor een extra feestelijk tintje zorgde. Hij verscheen als dokter en wilde bij de leerlingen wel eens even testen hoe goed ze besmet waren geraakt met het leesvirus. Dat was het geval. Tijdens de quiz die gespeeld werd met een afvaardiging van elke school, bleek dat de leerlingen heel veel over de boeken wisten.
Voor de einduitslag ging dit jaar de strijd tussen De Antonius en De Maten. Beide scholen gingen gedurende de quizweken vrijwel gelijk op. De beslissing viel in de laatste spelronde waardoor uiteindelijk de beker naar Vriezenveen ging met op de tweede plaats De Maten. De winnende school kreeg een beker, een boekenbon en voor alle leerlingen een klein presentje.