Resultaten 11 - 20 van 44

 

High Tech programma Free Energy Bibliotheek Twenterand:

Verkennende, ontdekkende en creatieve kids kunnen in de zomervakantie hun hart ophalen!
We hebben twee leuke workshops op zaterdag 24 augustus die te maken hebben met 'Free energy'
Het doel is om duurzame ideeën op te doen, maar ook om kinderen kennis te laten maken met techniek.
De workshops zijn gratis, maar graag van tevoren even aanmelden!

 

Bouw je eigen autootje

Zaterdag 24 augustus:
10.00 – 11.30 uur: doelgroep 6-9 jaar: autootje
Hoe kan je een autootje laten rijden zonder brandstof? Het antwoord op deze vraag ontdek je tijdens deze workshop. Bouw je eigen autootje en zorg ervoor dat deze zelfstandig kan rijden.

 

Bouw een zonnecel / propeller

Zaterdag 24 augustus:
12.00-13.30 uur : Doelgroep 10-12 jaar zonnecel/propeller
Daag jezelf uit door te experimenteren met zonne-energie. Bouw een zonnecel met losse elektronica onderdelen en stuur daarmee een propeller aan. Lukt het jou om beweging uit de zon te halen?

 

Locatie: Bibliotheek Vriezenveen.
De workshops zijn gratis, maar graag van tevoren even aanmelden!
Stuur een mailtje of bel ons

In verband met de vakantie hanteren we andere openingstijden.

Woensdagavond 19 juni: gesloten                                   Vrijdagmiddag 21 juni: gesloten
Woensdagavond 26 juni: geopend                                   Vrijdagmiddag 28 juni: gesloten
Woensdagavond 3 juli:    geopend                                      Vrijdagmiddag 5 juli: gesloten
Woensdagavond 10 juli:  geopend                                    Vrijdagmiddag 12 juli: gesloten


Onze gastvrouw Martine zal u te woord staan tijdens de spreekuren.

Vanaf woensdag 17 juli zijn we weer elke woensdagavond en vrijdagmiddag aanwezig. Treft u ons buiten de openingstijden van het Taalpunt niet aan? U kunt zich altijd melden bij de medewerker van de Bibliotheek. Laat gerust uw naam en telefoonnummer achter, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Enthousiast namen de vertegenwoordigers van 14 basisscholen uit Twenterand afgelopen donderdag 23 mei de 8e Cultuurklapper voor het basisonderwijs 2019-2020 in ontvangst. “We zijn weer blij verrast met het aanbod dat de lokale en regionale culturele aanbieders via deze weg aanbieden” vertelt één van de aanwezige leerkrachten. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Anita Schoemaker, cultuur contactpersoon van basisschool de Fontein Hoofdweg in Westerhaar.

De Cultuurklapper is inmiddels een begrip voor de 20 deelnemende basisscholen in Twenterand. Combinatiefunctionaris cultuureducatie Ria van der Wielen vertelt: “Het is niet alleen leuk dat kinderen in aanraking komen met muziek, erfgoed, dans, literatuur, media, toneel en kunst. Het is ook belangrijk om kinderen te leren hun creativiteit te gebruiken. Daarbij ontdekken ze kunstvormen waarmee ze hun ideeën en gevoelens kunnen uitdrukken. Dat er ook dit jaar weer een prachtig en divers aanbod ligt, waar de scholen met de kinderen mee aan slag kunnen, ben ik heel blij mee en trots op.”

Voor de basisscholen is het de uitdaging om workshops te kiezen die bij gekozen thema’s op school gebruikt kunnen worden. Dus kunstworkshops inpassen in het lesprogramma of desnoods een aparte kunstweek organiseren. In deze nieuwe Cultuurklapper wordt dan ook het aanbod rond het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ en ‘75 jaar vrijheid’ (voorjaar 2020) extra uitgelicht.

Komend schooljaar mogen de leerkrachten voor de leerlingen kiezen uit een divers aanbod uit de disciplines dans, drama/theater, muziek, beeldende kunst, taal & literatuur, fotografie, film en lokaal erfgoed. Ook kunnen scholen via de Cultuurklapper kiezen voor schoolvoorstellingen. De coördinatie en planning ligt in handen van de combinatiefunctionaris cultuureducatie. Zij is werkzaam bij Bibliotheek Twenterand.

Taalpunt Twenterand heeft onlangs een glossy uitgebracht in begrijpelijke taal. 

Met het tijdschrift hoopt het Taalpunt op een nieuwe manier laaggeletterden te bereiken en aan te sporen om langs te komen. Het tijdschrift is samengesteld door ex-laaggeletterde Erika Compagne en beschrijft haar verhaal.
Het tijdschrift is nu verkrijgbaar in alle vestigingen van Bibliotheek Twenterand voor € 5,-


In de afgelopen 10 weken hebben 192 kinderen in Twenterand veel leeskilometers gemaakt. Bij het leesproject Scoor een Boek! werkt de bibliotheek Twenterand samen met Heracles Almelo en de basisscholen. Tijdens de sportieve afsluiting deze week op de voetbalvelden van DETO en DOS’37 in Vriezenveen werd de eindscore bekend gemaakt. In totaal hebben de leerlingen in tien weken tijd 1.386 boeken gelezen, dat is gemiddeld 7 boeken per leering. Een geweldige score!

Bij Scoor een Boek! worden leerlingen van groepen 5 en 6 op een speelse manier uitgedaagd om in tien weken tijd zoveel mogelijk boeken te lezen in de klas. In iedere groep hangt een poster waarop voor elk gelezen boek een bal mag worden geplakt. Zo weet de klas hoeveel boeken er gelezen zijn in tien weken. Scoor een Boek! wordt afgesloten met een sportief feestje waarbij de leerlingen ook mogen scoren op het veld. Scoor een Boek! combineert lezen met sport, want… scoren kun je overal!

Elk jaar verbindt een speler van Heracles Almelo zich aan het project. In 2019 was Wout Droste het boegbeeld van Scoor een Boek! De persoonlijke boodschappen van deze voet- balspeler sporen de leerlingen aan om zoveel mogelijk boeken te lezen. Een geslaagd leesproject dat volgend jaar in Twenterand zeker herhaald gaat worden.

Gisteren werd in het Taalpunt Twenterand het tijdschrift "de Erika" aan wethouder Mark Paters overhandigd door taalambassadeur Erika Compagne.

Het leesproject ‘Scoor een Boek’, dat tien weken geleden startte in de gemeente Twenterand, sluit donderdag 9 mei af met een sportieve dag op het terrein van de voetbalclubs DETO en DOS’37 in Vriezenveen. Tijdens deze sportieve bijeenkomst zal om 11.00 uur bekend gemaakt worden hoeveel boeken er gelezen zijn door de bijna 200 deelnemers uit de 9 groepen 5 en 6 van de basisscholen.

De afsluiting
De afsluiting van ‘Scoor een Boek!’ bestaat uit een sportief evenement op sportpark Het Midden in Vriezenveen. Het doel is om de kinderen na het vele lezen, nu ook op het veld te laten scoren. De kinderen komen in beweging tijdens de verschillende voetbalspellen. Voor de start van de spellen wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er tijdens het project gelezen zijn op school. Deze sportieve bijeenkomst wordt georganiseerd door Heracles Almelo in samenwerking met de sportcoaches van de voetbalclubs DETO en DOS’37 en de bibliotheek Twenterand.

‘Scoor een Boek!’
Tijdens ‘Scoor een Boek!’ hebben leerlingen van de basisscholen uit de groepen 5 en 6 hun best gedaan om zoveel mogelijk leeskilometers te maken. Betaald voetbalclub Heracles Almelo ondersteund ten volle dit leesproject. In samenwerking met de Bibliotheek Twenterand werd het leesbevorderingsproject dit jaar voor het eerst in de gemeente uitgerold. De voetbalspelers van Heracles, waaronder Wout Droste en Joëll van Nieff, gaven aan dat naast sporten en spelen, lezen erg belangrijk is. Naast kilometers maken op het veld is het maken van leeskilometers net zo belangrijk voor je toekomst.

Thuiseditie
Alle kinderen die meegedaan hebben met de thuiseditie van Scoor een Boek! en de poster ingeleverd hebben in de bibliotheek, zijn uitgenodigd om op 12 mei a.s. gratis de thuiswedstrijd van Heracles Almelo in het Polman Stadion in Almelo te bezoeken.


Per 1 mei is er een kleine wijziging in de bemande openingsuren van Bibliotheek Den Ham en Westerhaar.

In Den Ham is personeel aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd.
In Westerhaar is personeel aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur.

Kijk hier naar de openingstijden

 

Effectstudie toont aan dat VoorleesExpress werkt! In gezinnen die meedoen aan de VoorleesExpress wordt de leesomgeving thuis en de taalontwikkeling van de kinderen verrijkt, zo blijkt uit een effectstudie van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Lezen.

Ouders gaan naar eigen zeggen vaker voorlezen en de boekenkennis en het verhaalbegrip van kinderen groeien. Optimalisering van het programma is wenselijk om de taalontwikkeling duurzaam te stimuleren.

Twintig weken lang wekelijks een voorlezer in huis
Bij ouders met een taalachterstand kan de leesopvoeding in de knel komen, waardoor hun kinderen het risico lopen om taalproblemen te ontwikkelen. Voor deze doelgroep bestaan er speciale leesbevorderingsprogramma's zoals de VoorleesExpress . Deze interventie beoogt om via vrijwilligers voorlezen en andere geletterde activiteiten te introduceren in gezinnen waarin zulke activiteiten niet vanzelfsprekend zijn. De VoorleesExpress bereikt jaarlijks ruim 5.000 gezinnen met kinderen tussen de 2 en 8 jaar.

Effectmeting tijdens en na interventie
In totaal namen 176 kinderen deel aan de effectstudie: 95 in de experimentgroep en 81 in de controlegroep (een wachtlijstgroep). De effecten van de interventie zijn tijdens, direct na, en enkele maanden na afloop in kaart gebracht. De onderzoekers keken naar woordenschat, verhaalbegrip, boekenkennis van het kind, intensiteit van voorlezen door ouders en betrokkenheid bij voorlezen door het kind.

Vooruitgang in verhaalbegrip en boekenkennis
De resultaten wijzen uit dat de VoorleesExpress werkt. De kinderen gaan niet vooruit in woordenschat, maar wel in verhaalbegrip en het aantal boeken dat ze kennen. Hun ouders gaan naar eigen zeggen bovendien intensiever voorlezen. De stijgende lijn in de boekenkennis van kinderen en het voorleesgedrag
van ouders zet door nadat de interventie na twintig wekelijkse bezoeken eindigt.

Verduurzaming interventie
Onderzoekers Aike Broens en Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar van Stichting Lezen, concluderen dat de VoorleesExpress de taalontwikkeling positief kan beïnvloeden, maar dat verbetering van de interventie wenselijk is. Het effect op het verhaalbegrip zwakt na een aantal maanden namelijk af. Mogelijk komt dit doordat het voordoen (modeling) van voorlezen door de vrijwilliger aan de ouder onvoldoende van de grond komt. Een indicatie hiervoor is dat niet alle ouders tijdens de wekelijkse sessies de hele tijd aanwezig zijn. Zij kunnen hierdoor niet de ondersteuning bieden die de voorlezer biedt om het voorlezen
na twintig weken op hetzelfde niveau te continueren. De onderzoekers adviseren daarom de interventie te verrijken met aanvullende activiteiten. Anne
Heinsbroek, directeur van de VoorleesExpress, ziet hierin mogelijkheden. “We zijn, met onze partners, druk bezig om te zorgen voor een ruimer meertalig aanbod. Ouders kunnen hiermee in hun moedertaal de taalontwikkeling van hun kind stimuleren. Daarnaast gaan onze vrijwilligers aan ouders meer mogelijkheden aanreiken om met drukke peuters op een speelse manier met taal bezig te zijn.”

Over het onderzoek
Het onderzoek naar de VoorleesExpress is uitgevoerd in het kader van het onderdeel gezinsaanpak van Kunst van Lezen van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Kunst van Lezen is onderdeel van het actieprogramma Tel Mee Met Taal , dat is opgezet om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.
Enkele andere preventieve projecten van Kunst van Lezen binnen de gezinsaanpak zijn de BoekStartcoach, de thuiseditie van Scoor een Boek! en een e-learning module voor artsen en verpleegkundigen binnen de jeugdgezondheidszorg.

Op 1 april werd op initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken, in het vernieuwde Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten, voor de negende keer het Junior Dictee Overijssel gehouden.  

Lisa Holland uit Vriezenveen van Rbs Joh. Bogermanschool had slechts 2 fouten in het dictee.  Aan het dictee deden 14 deelnemers mee, die een veelvoud aan fouten maakten.  

Het dictee over '1 april', dat geschreven en voorgelezen werd door kinderboekenauteur Fred Diks, was behoorlijk pittig vonden de deelnemers unaniem.  De presentatie was in handen van Karel Knipjes van het animatieteam van de Beerze Bulten.

De winnaar ging met een beker, een pen en natuurlijk eeuwige roem naar huis. De jury, onder voorzitterschap van Jan Kristen besprak het dictee na en was zeer te spreken over de spellingskwaliteiten van de deelnemende kinderen