Week van Lezen en Schrijven

Gepubliceerd op: 31 augustus 2023 12:11

Ieder jaar start op 8 september de landelijke Week van Lezen en Schrijven, georganiseerd door de Stichting Lezen en Schrijven.

Op die dag leest wethouder Mark Paters voor aan de kleuters van Basisschool de Pölle.

Het voorlezen en verhaaltjes vertellen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen.
Wanneer een kind veel voorgelezen wordt, leert het veel nieuwe woorden waardoor de woordenschat groter wordt.

In Nederland loopt bijna 14% van alle kinderen het risico op latere leeftijd onder de noemer 'laaggeletterd' te vallen.
Het blijkt dat de taalvaardigheid van ouders direct invloed heeft op die van hun kinderen.
Om laaggeletterdheid te voorkomen bij kinderen, is het belangrijk kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren.
En ouders te stimuleren vaker voor te lezen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij daardoor ook niet goed omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon.
Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven

Taalpunt
Het Taalpunt is voor alle inwoners van Twenterand, die op de één of andere manier moeite hebben met lezen of schrijven.
Iedereen die zijn taal wil verbeteren kan contact opnemen met het Taalpunt.
Maar ook voor andere basisvaardigheden zoals rekenen en omgaan met de computer kunt u hier terecht.