Nieuws uit de Bibliotheek

Basisscholen ontvangen Cultuurklapper 2019-2020

Enthousiast namen de vertegenwoordigers van 14 basisscholen uit Twenterand afgelopen donderdag 23 mei de 8e Cultuurklapper voor het basisonderwijs 2019-2020 in ontvangst. “We zijn weer blij verrast met het aanbod dat de lokale en regionale culturele aanbieders via deze weg aanbieden” vertelt één van de aanwezige leerkrachten. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Anita Schoemaker, cultuur contactpersoon van basisschool de Fontein Hoofdweg in Westerhaar.

De Cultuurklapper is inmiddels een begrip voor de 20 deelnemende basisscholen in Twenterand. Combinatiefunctionaris cultuureducatie Ria van der Wielen vertelt: “Het is niet alleen leuk dat kinderen in aanraking komen met muziek, erfgoed, dans, literatuur, media, toneel en kunst. Het is ook belangrijk om kinderen te leren hun creativiteit te gebruiken. Daarbij ontdekken ze kunstvormen waarmee ze hun ideeën en gevoelens kunnen uitdrukken. Dat er ook dit jaar weer een prachtig en divers aanbod ligt, waar de scholen met de kinderen mee aan slag kunnen, ben ik heel blij mee en trots op.”

Voor de basisscholen is het de uitdaging om workshops te kiezen die bij gekozen thema’s op school gebruikt kunnen worden. Dus kunstworkshops inpassen in het lesprogramma of desnoods een aparte kunstweek organiseren. In deze nieuwe Cultuurklapper wordt dan ook het aanbod rond het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’ en ‘75 jaar vrijheid’ (voorjaar 2020) extra uitgelicht.

Komend schooljaar mogen de leerkrachten voor de leerlingen kiezen uit een divers aanbod uit de disciplines dans, drama/theater, muziek, beeldende kunst, taal & literatuur, fotografie, film en lokaal erfgoed. Ook kunnen scholen via de Cultuurklapper kiezen voor schoolvoorstellingen. De coördinatie en planning ligt in handen van de combinatiefunctionaris cultuureducatie. Zij is werkzaam bij Bibliotheek Twenterand.