Nieuws uit de Bibliotheek

Bert Heideman met pre-pensioen

Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest, waarvan de laatste 7 jaar mede als directeur van de Bibliotheek Twenterand, heb ik besloten om per 1 juli a.s. te stoppen met mijn werkzaamheden.

Met veel plezier heb ik leiding mogen geven aan de Bibliotheek Twenterand, als gezamenlijk management met de Bibliotheek Oldenzaal. Ik meen te mogen stellen dat we erg veel bereikt hebben. De Bibliotheek Twenterand is een basisvoorziening in de gemeente met vele vormen van dienstverlening, die voor heel veel Twenteranders van enorm belang is.
Zonder het fantastische team dat zich continu voor 100% inzet voor de Bibliotheek Twenterand was dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Ik wil hen daarvoor en voor de geweldige samenwerking en collegialiteit dan ook heel hartelijk bedanken.

nieuw management
In het kader van de transitie die het bibliotheekwerk doormaakt, is het belangrijk om op grotere schaal tot samenwerking met een andere bibliotheek te komen.
Na onderzoek en diverse besprekingen heeft de Raad van Toezicht van de Bibliotheek begin dit jaar besloten een samenwerking tot stand te brengen van de Bibliotheek Twenterand met de Bibliotheek Hardenberg.
Dat betekent dat per 1 juli wordt gestart met een gezamenlijk management.
Directeur-bestuurder in deze nieuwe opzet is Eddy Evers, de huidige directeur-bestuurder van Bibliotheek Hardenberg.

Ik wil iedereen (inwoners, medewerkers, vrijwilligers, Raad van Toezicht) heel veel succes wensen. Ik hoop en verwacht dat de Bibliotheek Twenterand een heel goede toekomst voor de boeg heeft.