Nieuws uit de Bibliotheek

Waardering voor leden BiebPanel

De Bibliotheek Twenterand neemt al enkele jaren deel aan het zogenaamde ‘BiebPanel'.
Via BiebPanel kunnen bibliotheekleden en -bezoekers hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij hun bibliotheek, zoals de collectie, het personeel, dienstverlening en activiteiten.

Als dank voor deelname krijgen elk jaar twee van leden van het panel een VVV-bon uitgereikt. Dit jaar zijn dat mevrouw L. Lievers en mevrouw M. Post.
Deze geste is een blijk van waardering voor het hele panel in Twenterand. Elk jaar zullen enkele leden een cadeautje ontvangen; dit wordt door loting bepaald.

Twenterand
Het betreft een panel met meer dan aangesloten bibliotheken uit heel het land. Twente maakt hier als cluster onderdeel van uit met meer dan 2.422 leden waarvan 73 uit Twenterand.

BiebPanel resultaten
De onderwerpen van de onderzoeken en peilingen die dit jaar werden gehouden, betreffen onder andere een doelgroepenonderzoek onder ouders met jonge kinderen en onder jongeren, flitspeilingen over de ‘Lezen in de zomer’ en Spreekuur Belastingdienst’. De 2 grote reguliere onderzoeken betroffen de thema’s ‘Betrokkenheid bij de Bibiotheek’en ‘Medewerkers van de Bibliotheek’.
De resultaten voor het cluster Twente zijn in het algemeen positief. Tegelijkertijd kijkt de Bibliotheek Twenterand naar de aandachtspunten en er worden, waar mogelijk, ook verbeterpunten vastgesteld.

Wie interesse heeft om mee te doen aan het BiebPanel of meer informatie wil over de onderzoeken; zie www.biebpanel.nl

of https://www.bibliotheektwenterand.nl/biebpanel/