Mijn Bibliotheek  

Laden...

Nieuwe boeken

Lees- en luisteradvies

Stap 1.
Lezen of luisteren? Kies eerst wat voor een advies u wilt.
  • Lees-advies: typ de naam van een schrijver die u goed bevalt.
  • Luister-advies: typ de naam van een artiest, groep of componist die u goed bevalt.

Klik vervolgens op Zoek.

Canon van de Nederlandse geschiedenis

  1. 1. Hunebedden
  2. 2. De Romeinse Limes
  3. 3. Willibrord
  4. 4. Karel de Grote
  5. 5. Hebban olla vogala
  6. 6. Floris V
  7. 7. De Hanze
  8. 8. Erasmus
  9. 9. Karel V
  10. 10. De Beeldenstorm
  11. 11. Willem van Oranje
  12. 12. De Republiek
  13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie
  14. 14. De Beemster
  15. 15. De grachtengordel
  16. 16. Hugo de Groot
  17. 17. De Statenbijbel
  18. 18. Rembrandt
  19. 19. De Atlas Major van Blaeu
  20. 20. Michiel de Ruyter
  21. 21. Christiaan Huygens
  22. 22. Spinoza
  23. 23. Slavernij
  24. 24. Buitenhuizen
  25. 25. Eise Eisinga
  26. 26. De patriotten
  27. 27. Napoleon Bonaparte
  28. 28.  Koning Willem I
  29. 29. De eerste spoorlijn
  30. 30. De Grondwet
  31. 31. Max Havelaar
  32. 32. Verzet tegen kinderarbeid
  33. 33. Vincent van Gogh
  34. 34. Aletta Jacobs
  35. 35. De Eerste Wereldoorlog
  36. 36. De Stijl
  37. 37. De crisisjaren
  38. 38. De Tweede Wereldoorlog
  39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging
  40. 40. Indonesië 1945-1949
  41. 41. Willem Drees
  42. 42. De watersnood
  43. 43. De televisie
  44. 44. Haven van Rotterdam
  45. 45. Annie M.G. Schmidt
  46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945
  47. 47. Srebrenica
  48. 48. Veelkleurig Nederland
  49. 49. De gasbel
  50. 50. Europa
  1. 1. Hunebedden

    1. Hunebedden

    Circa 4.000 tot 3.000 v.Chr.
    Hunebedden zijn door mensenhanden geordende steenformaties die dienden als begraafplaats. In Drenthe zijn er ruim vijftig bewaard gebleven.

    Lees verder
  2. 2. De Romeinse Limes

    2. De Romeinse Limes

    47-ca. 400.
    Bij het begin van onze jaartelling vormde de Rijn, die van Xanten via Utrecht en Alphen aan den Rijn naar Katwijk stroomde, de Limes, de grens van het Romeinse rijk.

    Lees verder
  3. 3. Willibrord

    3. Willibrord

    658-739.
    De Engels monnik Willibrord kwam in 690 aan land bij de monding van de Rijn om zich in te zetten voor de verspreiding van het christendom in het land van de Friezen.

    Lees verder
  4. 4. Karel de Grote

    4. Karel de Grote

    724-814.
    Karel de Grote, op kerstdag van het jaar 800 door de paus tot keizer over het Westen gekroond, had het Frankische rijk zo weten uit te breiden dat het grote delen van het huidige Europa omvatte, waaronder...

    Lees verder
  5. 5. Hebban olla vogala

    5. Hebban olla vogala

    Omstreeks 1100.
    Om zijn ganzenveer te scherpen krabbelde een Vlaamse monnik omstreeks het jaar 1100 een paar zinnen neer uit een liefdesliedje. Het is de oudst bewaarde tekst in het Nederlands.

    Lees verder
  6. 6. Floris V

    6. Floris V

    1254-1296.
    Floris V was de graaf die in de dertiende eeuw het machtsgebied van Holland aanzienlijk wist uit te breiden, tot drie van zijn vazallen zich tegen hem keerden.

    Lees verder
  7. 7. De Hanze

    7. De Hanze

    1356-ca. 1450
    Door het Hanzeverbond tussen steden in Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en meer steden in het oosten van het land van de...

    Lees verder
  8. 8. Erasmus

    8. Erasmus

    1469?-1536
    Naast etiquetteboeken, vorstenspiegels, samenspraken en traktaten die heersers en burgers moesten opvoeden tot wijze christenen, publiceerde Erasmus onder meer Adagia, een verzameling klassieke...

    Lees verder
  9. 9. Karel V

    9. Karel V

    1500-1558.
    Zo groot was het rijk waarover Karel V heerste dat de zon er letterlijk nooit onderging. Tot dat rijk behoorden de Nederlanden, die hij tot een bestuurlijke eenheid probeerde te smeden.

    Lees verder
  10. 10. De Beeldenstorm

    10. De Beeldenstorm

    1566.
    Dit was het wonderjaar waarin edellieden die zich geuzen noemden, zich steeds openlijker tegen het landsbestuur keerden en waarin in de hele Nederlanden kerken en kloosters werden geplunderd en ontdaan van...

    Lees verder
  11. 11. Willem van Oranje

    11. Willem van Oranje

    1533-1584.
    Willem van Oranje was een ambitieuze edelman die min of meer zijns ondanks uitgroeide tot een rebel en later werd vereerd als de ‘vader des vaderlands’, als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat.

    Lees verder
  12. 12. De Republiek

    12. De Republiek

    1588-1795
    Na de oorlog waren de Nederlanden uiteengevallen in de zuidelijke Spaanse Nederlanden en de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In het vroegmoderne Europa was een republiek een...

    Lees verder
  13. 13. De Verenigde Oostindische Compagnie

    13. De Verenigde Oostindische Compagnie

    1602-1799
    De Verenigde Oostindische Compagnie had het Nederlandse monopolie op de handel in de Aziatische wateren en mocht oorlogen voeren, verdragen sluiten en gebieden besturen. Zo ontwikkelde de VOC zich tot een...

    Lees verder
  14. 14. De Beemster

    14. De Beemster

    1612
    Nadat met 43 windmolens de Beemster was drooggelegd, werd in 1612 met de inrichting van de polder begonnen. Aan het strak geometrische patroon waarvan werd uitgegaan, heeft de Beemster zijn roem te danken.

    Lees verder
  15. 15. De grachtengordel

    15. De grachtengordel

    1613-1662
    Bij de uitbreiding van Amsterdam vanaf 1613 werd nut gecombineerd met schoonheid. Een van de projecten was de grachtengordel, met zijn karakteristieke halfronde vorm en zijn residentiële functie, met tal...

    Lees verder
  16. 16. Hugo de Groot

    16. Hugo de Groot

    1583-1645
    Hugo de Groot is vooral bekend gebleven door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein in 1621. Hij staat echter ook te boek als een groot rechtsgeleerde die de beginselen van het...

    Lees verder
  17. 17. De Statenbijbel

    17. De Statenbijbel

    1637
    In 1618 gaf de gereformeerde synode opdracht een Nederlandse vertaling van de bijbel te maken. Die verscheen in 1637 en zou in de loop der eeuwen een groot stempel drukken op de Nederlandse taal en cultuur.

    Lees verder
  18. 18. Rembrandt

    18. Rembrandt

    1606-1669
    Van de circa 175 kunstschilders die Amsterdam omstreeks 1650 rijk was en die de culturele bloei in de Gouden Eeuw symboliseren, was Rembrandt een van de succesrijkste. Met zijn dure portretten en...

    Lees verder
  19. 19. De Atlas Major van Blaeu

    19. De Atlas Major van Blaeu

    1662-1665
    Met kennis van zaken zette Willem Jansz Blaeu in 1605 in Amsterdam een drukkerij en uitgeverij van hoogwaardige kaarten en atlassen op, die door zijn zoon Joan werd voortgezet, onder meer met de uigave...

    Lees verder
  20. 20. Michiel de Ruyter

    20. Michiel de Ruyter

    1607-1676
    Conflicterende handelsbelangen leidden ertoe dat de Republiek in de zeventiende eeuw voortdurend oorlog op zee moest voeren. De beroemdste van alle zeehelden was Michiel Adriaenszoon de Ruyter, die het...

    Lees verder
  21. 21. Christiaan Huygens

    21. Christiaan Huygens

    1629-1695
    Christiaan Huygens was een van de grootste geleerden van zijn tijd, wiens verdiensten op vele terreinen liggen. Zo vond hij onder meer het slingeruurwerk uit en ontdekte hij de maan Titan bij de planeet...

    Lees verder
  22. 22. Spinoza

    22. Spinoza

    1632-1677
    Al behoort hij tot de filosofen die het westerse denken hebben gevormd, tijdens zijn leven moest Spinoza zo voorzichtig zijn dat zelfs zijn hoofdwerk, de Ethica, pas na zijn dood werd uitgebracht.

    Lees verder
  23. 23. Slavernij

    23. Slavernij

    1621-1863
    De Nederlandse slavenhandel begon in 1621 met de oprichting van de West-Indische Compagnie en eindigde bijna 250 jaar later met de afschaffing van de slavernij in Suriname.

    Lees verder
  24. 24. Buitenhuizen

    24. Buitenhuizen

    17e en 18e eeuw
    In de Gouden Eeuw lieten vooral rijke Amsterdamse kooplieden langs de Vecht en andere rivieren riante buitenhuizen bouwen, met vaak prachtige tuinen.

    Lees verder
  25. 25. Eise Eisinga

    25. Eise Eisinga

    1744-1828.
    Geïnspireerd door de Verlichting bouwde Eise Eisinga in zijn werkkamer een bewegend model van het zonnestelsel, nu nog altijd het oudste werkende planetarium ter wereld.

    Lees verder
  26. 26. De patriotten

    26. De patriotten

    1780-1795
    Na de bloeitijd van de Republiek werden burgers een politieke macht die zich tegen stadhouder Willem V keerde en ernaar streefde het land tot een politieke eenheid te smeden.

    Lees verder
  27. 27. Napoleon Bonaparte

    27. Napoleon Bonaparte

    1769-1821
    Als keizer bracht Napoleon zowat heel Europa onder zijn gezag. In Nederland introduceerde hij aanvankelijk de monarchie en moderniseerde hij het bestuur en de rechtspraak.

    Lees verder
  28. 28.  Koning Willem I

    28. Koning Willem I

    1772-1843
    Na het congres van Wenen in 1815 werden noord en zuid samen het Verenigd Koninkrijk, onder koning Willem I. Ondanks diens inspanningen de economie te verbeteren, kwam het zuiden in 1830 in opstand.

    Lees verder
  29. 29. De eerste spoorlijn

    29. De eerste spoorlijn

    1839
    Ondanks de aanvankelijke scepsis heeft de komst in 1839 van de trein in Nederland veel bijgedragen tot de ontsluiting van het land en een versnelde industrialisatie ervan.

    Lees verder
  30. 30. De Grondwet

    30. De Grondwet

    1848
    Omdat de Grondwet bepaalt wie de macht uitoefent en hoe dat gebeurt, is het voornaamste wet van een staat. De Nederlandse Grondwet werd ingevoerd in 1798 en herzien in 1815 en 1848.

    Lees verder
  31. 31. Max Havelaar

    31. Max Havelaar

    1860
    De ervaringen van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident in Nederlands-Indië vormden de basis voor de felle aanklacht tegen het koloniale regime die hij als Multatuli in de vorm van de roman Max...

    Lees verder
  32. 32. Verzet tegen kinderarbeid

    32. Verzet tegen kinderarbeid

    19e eeuw
    Toen kinderen door de Industriële Revolutie ook massaal in fabrieken aan het werk werden gezet, nam het verzet daartegen toe. Het zou tot 1874 duren voordat een wet de inzet van kinderen in fabrieken...

    Lees verder
  33. 33. Vincent van Gogh

    33. Vincent van Gogh

    1853-1890
    Met zijn kleurrijke, eigenzinnige schilderijen en zijn door amoureuze, persoonlijke en zakelijke tegenspoed getekende leven is Vincent van Gogh een van de meest tot de verbeelding sprekende kunstenaars.

    Lees verder
  34. 34. Aletta Jacobs

    34. Aletta Jacobs

    1854-1929
    Haar hele leven heeft Aletta Jacobs gestreden voor de rechten van vrouwen, onder meer voor het in 1919 ingevoerde algemeen vrouwenkiesrecht. Ook als arts kwam ze op voor de belangen van vrouwen.

    Lees verder
  35. 35. De Eerste Wereldoorlog

    35. De Eerste Wereldoorlog

    1914-1918
    Al wist Nederland in 1914 neutraal te blijven, toch zou de Grote Oorlog niet helemaal aan het land voorbijgaan. Ook de Nederlanders voelden steeds meer de consequenties ervan.

    Lees verder
  36. 36. De Stijl

    36. De Stijl

    1917-1981
    Opgericht in de chaos van de Eerste Wereldoorlog, streefden de beweging en het tijdschrift De Stijl naar harmonie door het gebruik van geometrische vormen en van de primaire kleuren en de...

    Lees verder
  37. 37. De crisisjaren

    37. De crisisjaren

    1929-1940
    Elke dag urenlang aanschuiven in stempellokalen. Dat was het vernederende lot van de steuntrekkende werklozen in de jaren van 1929 tot 1940, die de geschiedenis zijn ingegaan als de crisisjaren.

    Lees verder
  38. 38. De Tweede Wereldoorlog

    38. De Tweede Wereldoorlog

    1940-1945
    Na het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 capituleerde de Nederlandse legerleiding. Het was het begin van de Duitse bezetting van Nederland, die zo’n vijf jaar zou duren.

    Lees verder
  39. 39. Anne Frank / Jodenvervolging

    39. Anne Frank / Jodenvervolging

    1942-1945
    Door de publicatie van het dagboek zij tijdens de onderduik bijhield, groeide Anne Frank uit van een naamloze dode, omgekomen in Bergen-Belsen, tot het internationale symbool van de Holocaust.

    Lees verder
  40. 40. Indonesië 1945-1949

    40. Indonesië 1945-1949

    1945-1949
    Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijkheid van Indonesië uit, maar pas na twee ‘politionele acties’ en onder grote internationale druk legde Nederland zich daar eind 1949 bij neer.

    Lees verder
  41. 41. Willem Drees

    41. Willem Drees

    1886-1988
    Van 1948 tot 1958 was Willem Drees als minister-president leider van de rood-roomse coalitie. Het waren de jaren waarin de verzorgingsstaat werd opgebouwd, met regelingen als de AOW.

    Lees verder
  42. 42. De watersnood

    42. De watersnood

    1 februari 1953
    De watersnood van 1953 kostte ongeveer 1800 mensen het leven, nog eens 72.000 werden dakloos. De Deltawerken moesten verhinderen dat zich nog eens een ramp van die omvang zou voltrekken.

    Lees verder
  43. 43. De televisie

    43. De televisie

    Vanaf 1948
    In 1948 gestart met experimentele uitzendingen, heeft de televisie vanaf eind jaren ’50 een enorme vlucht genomen. Zowel in tijdsbesteding als in meningsvorming bracht het nieuwe medium ingrijpende...

    Lees verder
  44. 44. Haven van Rotterdam

    44. Haven van Rotterdam

    Vanaf circa 1889
    Net als Schiphol is de haven van Rotterdam een mainport, een knooppunt voor de Nederlandse handel met het buitenland. Er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan de verdere uitbouw ervan.

    Lees verder
  45. 45. Annie M.G. Schmidt

    45. Annie M.G. Schmidt

    1911-1995.
    De versjes en liedjes, toneelstukken en musicals, verhalen en hoorspelen van Annie M.G. Schmidt waren zo geliefd en tegelijk zo invloedrijk dat zij wel de echte koningin van Nederland werd genoemd.

    Lees verder
  46. 46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

    46. Suriname en de Nederlandse Antillen vanaf 1945

    Nadat Suriname in 1975 onafhankelijk was geworden, is gaandeweg ook de verhouding tussen Nederland en de eilanden van de Nederlandse Antillen in meer of mindere mate aangepast.

    Lees verder
  47. 47. Srebrenica

    47. Srebrenica

    1995
    Dat Dutchbat de genocide op zevenduizend moslimmannen in de door haar beveiligde enclave Srebrenica niet heeft kunnen voorkomen, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

    Lees verder
  48. 48. Veelkleurig Nederland

    48. Veelkleurig Nederland

    Vanaf 1945.
    In de vorige eeuw is het aantal inwoners in Nederland verdrievoudigd, van vijf naar meer dan vijftien miljoen. Vanaf de jaren ’60 is ook de diversiteit van die inwoners sterk toegenomen.

    Lees verder
  49. 49. De gasbel

    49. De gasbel

    1959-2030.
    De gaswinning uit het veld bij Slochteren is de kurk genoemd waarop onze welvaart drijft. Maar de eindigheid ervan en een toenemend aantal bevingen vergen wellicht ingrijpende politieke keuzes.

    Lees verder
  50. 50. Europa

    50. Europa

    Vanaf 1945.
    Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Europese samenwerking gestalte gekregen. Lag het initiatief in 1951 bij 6 landen, inmiddels telt de Europese Unie 27 landen en willen er nog meer toetreden.

    Lees verder

Overzicht van de canon

Literaire agenda

  • Radio en TV

      Er zijn op dit moment geen items over dit onderwerp beschikbaar.

    Meer Radio en TV

  • Evenementen

    • 13jul22jul

      Literatuur op De Parade Den Haag 2018

      In totaal spelen er tijdens De Parade 80 verschillende theater-, dans- en muziekvoorstellingen voor jong, oud en alles daar tussenin. Het Paradeprogramma bestaat voor het merendeel uit voorstellingen die speciaal voor...

      Van 13 juli 2018 t/m 22 juli 2018
      Westbroekpark, Den Haag

    • 07jul02sep

      Zomertekenschool: Thé Tjong-Khing

      Ook deze vakantie openen we de deuren van onze Zomertekenschool en kijk je de kunst af van echte tekenaars. Dit jaar staat meester-illustrator Thé Tjong-Khing centraal. Ruim 50 jaar weet Thé Tjong-Khing het grote...

      Van 07 juli 2018 t/m 02 september 2018
      Kinderboekenmuseum, Den Haag

    Meer Evenementen

  • Theater

    • 21juli

      Het pauperparadijs

      Theaterspektakel Het pauperparadijs van Tom de Ket wordt opnieuw uitgevoerd. Het verhaal van de Amsterdamse paupers, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezonden naar Veenhuizen, is te zien op de plaats waar...

      Van 15:00 tot 17:30
      Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

    • 21juli

      Het pauperparadijs

      Theaterspektakel Het pauperparadijs van Tom de Ket wordt opnieuw uitgevoerd. Het verhaal van de Amsterdamse paupers, die aan het begin van de 19e eeuw werden opgezonden naar Veenhuizen, is te zien op de plaats waar...

      Van 20:00 tot 22:30
      Koninklijk Theater Carré, Amsterdam

    • 21juli

      Koning van het Grasland

      Mag de mens ingrijpen in de natuur? En hoever mag dat gaan? Het stuk speelt zich af in 2001, het jaar dat MKZ opnieuw in Europa de kop opstak. Het vertelt het verhaal van een boerenechtpaar, Rein en Anke Kroes, twee...

      Van 20:30 tot 22:30
      Museum Schokland, Schokland (F)

    Meer Theater

  • Tentoonstellingen

    • 13jul25nov

      Albert Hahn

      Deze expositie is gewijd aan één van de meest invloedrijke politieke tekenaars die ons land heeft gekend: de uit Groningen afkomstige Albert Hahn (17 maart 1877 - 3 augustus 1918). Zo’n honderd jaar geleden waren...

      Van 13 juli 2018 t/m 25 november 2018
      Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

    • 23jun18nov

      De Generaal. En ander werk van Peter de Smet

      De Generaal van Peter de Smet mag met recht één van de groostste Nederlandse stripklassiekers worden genoemd. Niet voor niets worden zijn verhalen vanaf dit jaar opnieuw uitgegeven. Dat is een mooie aanleiding voor...

      Van 23 juni 2018 t/m 18 november 2018
      Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

    • 28apr09sep

      De Rechter 25 jaar!

      Jesse van Muylwijck (1961) tekent de krantenstrip De Rechter , die al 25 jaar elke dag door een paar miljoen lezers wordt gevolgd. In deze strip worden niet alleen ons recht, maar ook vele actualiteiten in Nederland...

      Van 28 april 2018 t/m 09 september 2018
      Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

    • 16apr31okt

      De absurde wereld van Jan van Haasteren

      Een uniek inkijkje in de creatieve en humoristische wereld van een van de bekendste striptekenaars van Nederland. Een expositie met nog nooit eerder tentoongestelde items, schetsen, tekeningen en de gloednieuwe puzzel...

      Van 16 april 2018 t/m 31 oktober 2018
      Anton Pieck Museum, Hattem

    • 15apr12jan

      De mooisten van het land. Een portrettengalerij

      Alle gezichten hetzelfde? Niets is minder waar. Dat is maar al te duidelijk in deze tentoonstelling. Ontdek de verhalen achter de intieme portretten van illustrator Ingrid Godon en de kleurrijke, beweeglijke figuren...

      Van 15 april 2018 t/m 12 januari 2019
      Villa Verbeelding (voorheen Literair Museum), Hasselt (B)

    • 01jun14okt

      De tekenstreken van Kees de Boer

      Kees de Boer is een populaire illustrator van kinderboeken als Agent en Boef (geschreven door Tjibbe Veldkamp en bekroond met een Zilveren Griffel) en Trubbel de Trol (door Reggie Naus). Hij begon zijn carrière...

      Van 01 juni 2018 t/m 14 oktober 2018
      Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

    • 12jul23sep

      Druk in Den Haag. 500 jaar boeken in 30 verhalen

      Deze zomertentoonstelling van Huis van het boek, de samenwerking van de KB | Nationale bibliotheek van Nederland en Museum Meermanno, is tot stand gekomen in samenwerking met het Haags Gemeentearchief, de Afdeling...

      Van 12 juli 2018 t/m 23 september 2018
      Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

    • 22apr31jul

      Fiep Fiep Hoera! De natuur van Fiep Westendorp

      Kasteel Groeneveld viert de honderdste geboortedag van Fiep Westendorp met een bijzondere tentoonstelling; ‘Fiep Fiep Hoera! De natuur van Fiep Westendorp’. Het werk waar Fiep Westendorp de natuur laat spreken, heeft...

      Van 22 april 2017 t/m 31 juli 2019
      Kasteel Groeneveld, Baarn

    • 01jun31okt

      Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog

      Van 2014 tot 2018 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog woedde. In heel Europa en ook daarbuiten wordt de oorlog gedurende deze jaren herdacht. En dat is niet voor niets. De Eerste Wereldoorlog heeft...

      Van 01 juni 2014 t/m 31 oktober 2018
      Online (digitale) tentoonstelling

    • 17mrt09sep

      Niet te geloven, ondersteboven!

      Een stripverhaal dat ook ondersteboven gelezen kan worden… dat valt moeilijk te geloven. Toch kan het, zo bewees tekenaar Gustave Verbeek in de eerste jaren van de vorige eeuw met zijn avonturen van Mijnheer Muffaroo...

      Van 17 maart 2018 t/m 09 september 2018
      Het Nederlands Stripmuseum, Groningen

    • 09mei01sep

      Teken van leven

      Striptekeningen over burn-out en de overgang: met de pop up-tentoonstelling ‘Teken van leven’ brengt museum het Dolhuys een actueel thema op originele wijze in beeld. De tekeningen zijn afkomstig uit de...

      Van 09 mei 2018 t/m 01 september 2018
      Het Dolhuys | museum van de geest, Haarlem

    • 13jul28okt

      Vader en dochter, Ronald en Marije Tolman. Betoverende prentenboeken

      Kleine zomertentoonstelling. In de prentenboeken De boomhut (2009), Het eiland (2012) en Het boek (2017) werken vader en dochter Tolman samen: Ronald Tolman maakt prachtige etsen die het decor vormen waaraan...

      Van 13 juli 2018 t/m 28 oktober 2018
      Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

    • 21jan31dec

      Van lood tot led, de ontwikkeling van het boek sinds 1850

      Vaste presentatie met wisselende selecties moderne boeken. Tentoonstelling over de ontwikkeling van het boek van 1850 tot heden in Museum Meermanno. Meermanno toont al permanent middeleeuwse handschriften en vroege...

      Van 21 januari 2012 t/m 31 december 2018
      Museum Meermanno | Huis van het boek, Den Haag

    • 01jan01jan

      Vaste tenstoonstelling: Fiep Westendorp

      De eerste en enige permanente expositie in Nederland, over het leven en werk van Fiep Westendorp. De beroemde illustratrice van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en vele andere creaties is geboren en opgegroeid in...

      Van 01 januari 2010 t/m 01 januari 2100
      Stadskasteel Zaltbommel, Zaltbommel

    • 28sep31dec

      Vaste tentoonstelling (interactief): Erasmus Experience

      Ga jij in hartje Rotterdam met Erasmus in discussie? Voor deze permanente en interactieve tentoonstelling vormt de collectie met ruim 5.000 werken van Desiderius Erasmus (1466-1536) de basis. Wie de tentoonstelling...

      Van 28 september 2016 t/m 31 december 2100
      Centrale Bibliotheek Rotterdam, Rotterdam

    • 15jan31dec

      Vaste tentoonstelling (online): Leaving Europe: A new life in America

      Wat dreef de 30 miljoen emigranten tussen 1820 en 1920 van Europa naar Amerika? Bijna een eeuw na de grootste piek in de emigratie lanceren de Digital Public Library of America (DPLA) en Europeana de online...

      Van 15 januari 2013 t/m 31 december 2100

    • 08jan31dec

      Vaste tentoonstelling (online): Schatten van de Nederlandse taal

      Voor de ontwikkeling van het grootste woordenboek ter wereld, het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), zijn destijds duizenden bronnen gebruikt. Zestien bijzondere exemplaren zijn nu te zien in een digitale...

      Van 08 januari 2014 t/m 31 december 2100
      Online, zie link onderaan in de tekst

    • 01jan01jan

      Vaste tentoonstelling: Anton Pieck

      Anton Pieck is vooral bekend om zijn romantische illustraties en als geestelijk vader van het sprookjespark "De Efteling". Hij was echter een veelzijdig kunstenaar, getuige o.a. zijn tekeningen, illustraties,...

      Van 01 januari 1985 t/m 01 januari 2100
      Anton Pieck Museum, Hattem

    • 06okt31dec

      Vaste tentoonstelling: Belgisch Stripcentrum

      In het Belgisch Stripcentrum vind je inderdaad zowat alles wat te maken heeft met het Europese stripverhaal, van de prestigieuze begindagen tot de meest hedendaagse ontwikkelingen. De tijdelijke en permanente...

      Van 06 oktober 1989 t/m 31 december 2100
      Belgisch Stripcentrum, Brussel (België)

    • 05mrt01jan

      Vaste tentoonstelling: De Nationale Schrijversgalerij

      Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Anna Enquist, van De Schoolmeester tot Toon Tellegen; sta oog in oog met schrijvers van toen en nu. Alfabetisch op schrijversnaam zijn meer dan 500...

      Van 05 maart 2010 t/m 01 januari 2100
      Literatuurmuseum, Den Haag

    • 03mrt01jan

      Vaste tentoonstelling: Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur.

      Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin...

      Van 03 maart 2010 t/m 01 januari 2100
      Literatuurmuseum, Den Haag

    • 17dec01jan

      Vaste tentoonstelling: Het muizenhuis

      Het muizenhuis is door Karina Schaapman gebouwd als decor voor haar kinderboek over de muizen Sam en Julia. Het huis is gemaakt van kartonnen dozen en papier-maché. Voor het interieur heeft Karina authentieke stoffen...

      Van 17 december 2011 t/m 01 januari 2100
      OBA - jeugdetage, Amsterdam

    • 01jul01jan

      Vaste tentoonstelling: Het wonder van Delfts blauw

      Een vaas voor de prinses is het achtste deel uit de serie kinderkunstboeken die het Gemeentemuseum Den Haag uitgeeft in samenwerking met Uitgeverij Leopold. De geschiedenis van Delfts blauw vormde de inspiratiebron...

      Van 01 juli 2015 t/m 01 januari 2100
      Gemeente Museum Den Haag, Den Haag

    • 14okt01jan

      Vaste tentoonstelling: In Hôf fol Sang

      De tentoonstelling In Hôf fol Sang (Een hof vol zang) biedt in een notendop een overzicht van enige honderden jaren Friese literatuur. Beginnend met de Oudfriese wetsteksten, waarin poetische elementen verborgen...

      Van 14 oktober 2004 t/m 01 januari 2100
      Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden

    Meer Tentoonstellingen

Nieuws en actueel

  1. CPNB vraagt de komende jaren even vaak vrouwen als mannen voor Boekenweek

    CPNB vraagt de komende jaren even vaak vrouwen als mannen voor Boekenweek

    Gezamenlijk statement initiatiefnemers petitie & CPNB De bekendmaking door Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek van het thema van de Boekenweek 2019 ('De moeder de vrouw', naar het gedicht van...

    Publicatiedatum: 18 juli 2018

  2. Etchica Voorn wint Opzij Literatuurprijs

    Etchica Voorn wint Opzij Literatuurprijs

    Gisterenavond is de winnaar van de OPZIJ Literatuurprijs 2018 in filmmuseum EYE bekendgemaakt. Etchica Voorn won met Dubbelbloed de prijs, die bestond uit een halve bitcoin en een dagwaarde vertegenwoordigt van €...

    Publicatiedatum: 04 juli 2018

  3. Multitalent Armando (88) overleden

    Multitalent Armando (88) overleden

    De veelzijdige kunstenaar Armando is op 88-jarige leeftijd overleden in de Duitse plaats Potsdam, waar hij woonde en werkte. Dat heeft de Armando Stichting gisteren laten weten. Armando werd op 18 september 1929...

    Publicatiedatum: 02 juli 2018

  4. Auke Hulst wint Bob den Uyl Prijs 2018

    Auke Hulst wint Bob den Uyl Prijs 2018

    In de Amsterdamse Hortus is zondagmiddag de VPRO Bob den Uyl Prijs uitgereikt aan Auke Hulst voor zijn boek Motel Songs (Ambo/Anthos). De prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek uit het afgelopen kalenderjaar bestaat...

    Publicatiedatum: 18 juni 2018

  5. Murat Isik schrijft Boekenweekessay 2019, Thema Boekenweek is  De moeder de vrouw

    Murat Isik schrijft Boekenweekessay 2019, Thema Boekenweek is De moeder de vrouw

    Murat Isik zal het Boekenweekessay 2019 schrijven. Het thema van de Boekenweek 2019 is De moeder de vrouw , naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff . Dat heeft CPNB gisteren bekend gemaakt. Eerder werd al...

    Publicatiedatum: 15 juni 2018

  6. Eerste penning van Akademie van Kunsten voor Remco Campert

    Eerste penning van Akademie van Kunsten voor Remco Campert

    Remco Campert heeft maandag de Akademie van Kunstenpenning ontvangen, voor zijn bijdrage aan de kunsten. De penning werd aan hem overhandigd door Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten. Hij...

    Publicatiedatum: 12 juni 2018

  7. Ester Naomi Perquin wint de Herman de Coninckprijs

    Ester Naomi Perquin wint de Herman de Coninckprijs

    Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin, kreeg op vrijdagavond 9 juni in Antwerpen de Vlaamse Herman de Coninckprijs voor poëzie. Ze won de prijs, en een geldbedrag van 7500 euro, met haar bundel Meervoudig afwezig...

    Publicatiedatum: 11 juni 2018

  8. BookSpot Gouden Strop voor  Enter  van Willem Asman

    BookSpot Gouden Strop voor Enter van Willem Asman

    Als aftrap van de Spannende Boeken Weken zijn vandaag de Boekspot Gouden Strop en de Bookspot Schaduwprijs uitgereikt. De BookSpot Gouden Strop is dit jaar gewonnen door Willem Asman met zijn boek Enter (Ambo|Anthos). Hij...

    Publicatiedatum: 06 juni 2018

  9. C. Buddingh’-prijs voor Radna Fabias

    C. Buddingh’-prijs voor Radna Fabias

    Radna Fabias heeft gisterenavond met haar bundel Habitus de C. Buddingh’-prijs gewonnen voor het beste poëziedebuut tijdens het 49e Poetry International festival in Rotterdam. ,,Met overdonderende kracht sleurt ze de...

    Publicatiedatum: 01 juni 2018

Meer nieuws & actueel op Literatuurplein

Excursies

  1. West Hills

    West Hills

    Walt Whitman (1819- 1892) was een van de beroemdste dichters van de Verenigde Staten. Hij werd geboren in Huntington, Long Island, in de West Hills regio. Zijn geboortehuis is nu een museum . Daar kunt u een kaart...

  2. Leiden

    Leiden

    Door de straten der Sleutelstad Peter van Zonneveld doceerde Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Leiden, in het bijzonder die van de 19e eeuw. Hij beschrijft in het onderhoudende boekje Door de straten der...

  3. Moskou

    Moskou

    In deze intrigerende stad, het centrum van de macht in een gigantisch imperium heeft de bezoeker beslist te weinig tijd om alles te zien en onderzoeken wat hem/haar boeiend lijkt. Paleizen, kerken, musea, een...

  4. Mechelen

    Mechelen

    Een bezoek aan Mechelen, ook wel de stad van de Maneblussers genoemd, begint met een mooi verhaal. Lees hier waarom Mechelen zo genoemd wordt – en niet alleen Mechelen! De stad Mechelen, gelegen aan de rivier de Dijle,...

  5. Bredevoort

    Bredevoort

    Sinds 27 augustus 1993 is Bredevoort de Nationale Boekenstad. De geschiedenis van Bredevoort Boekenstad begon met een krantenartikel. In mei 1992 stond in de Volkskrant een artikel van Ed Schilders over het...

  6. Sydney

    Sydney

    Sydney is de grootste en oudste stad in Australië en de hoofdstad van de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. Sinds de stichting in 1788 is Sydney uitgegroeid tot een zowel nationaal als internationaal belangrijke stad op...

  7. Paramaribo

    Paramaribo

    Paramaribo brasa! Paramaribo brasa! (Ik omhels je, Paramaribo!) is een bijzondere reisgids, die laat zien hoe de Surinaamse hoofdstad doorklinkt in de romans, verhalen en gedichten van Surinaamse en Nederlandse...

  8. Wigtown

    Wigtown

    Toen in de jaren 90 van de vorige eeuw de lokale distilleerderij dreigde te gaan sluiten, is geprobeerd de werkgelegenheid in Wigtown nieuw leven in te blazen door het dorp als Boekenstad te laten erkennen. De...

  9. Urueña

    Urueña

    Urueña is een dorpje met maar 235 inwoners, en toch is het een volwaardige boekenstad. Meer informatie: www.diputaciondevalladolid.es (Spaanstalig). I.O.B. - International Organisation of Book Towns Naar voorbeeld van...

Meer excursies op Literatuurplein

Vakantiebieb

Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de Bibliotheek!

Literatuurplein Specials

  1. Literaire excursies

    Vakantie in eigen land! Je blijft lekker thuis, of je weet dat je snel op je bestemming bent en dat er altijd en overal meer dan genoeg te doen is, ook als de zon het laat afweten. Maar wat als je kinderen alle...

Meer specials op Literatuurplein

Regel je bibliotheekzaken overal eenvoudig met onze nieuwe app

Met de Bibliotheek Wise app regel je eenvoudig de belangrijkste bibliotheekzaken met je smartphone of tablet. Download de gratis app en ontdek zelf het gemak en de mogelijkheden.